Truy cập nội dung luôn

 

TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH ĐẠI THI ĐUA "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC"

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Video Video

Tất cả videos
videso(02-11)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 5
  Tổng lượt truy cập: 3957

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
  Công văn 749/PGD&ĐT-KT ngày 09/7/2020 V/v V/v hướng dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện cấp bù miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ học kỳ II năm học 2019-2020
  Kế hoạch 750/KH-PGD&ĐT ngày 10/7/2020 Kế hoạch tập huấn CBQL, GV lớp 1 năm học 2020- 2021
  Công văn 1631/UBND ngày 30/6/2020 của UBND huyện về xét thi đua cuối năm học 2019-2020
  Công văn số 746/PGD&ĐT-TH ngày 09/7/2020 V/v cử người hỗ trợ PGD công tác thi đua
  Công văn 2553-CV/HU ngày 08/7/2020 Công văn về việc phân công cán bộ dự lễ tổng kết năm học 2019-2020
  Thông tin phát sóng chương trình "Hè vui khỏe" 2020 (đề nghị các trường thông tin cho học sinh)
  Công văn số 742/PGD&ĐT-KT ngày 06/7/2020 V/v thông báo lịch quyết toán kinh phí quí II năm 2020
  2465/QĐ-UBND Công nhận danh hiệu gia đình , dòng họ hoc tập , cộng đồng học tập và đơn vị học tập " GĐ 2016- 2020
  Quy định trang phục dự HN tổng kết năm thực hiện QĐ 281/ QĐ

Thông báo mới Thông báo mới

Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Tin từ Sở Giáo dục Tin từ Sở Giáo dục

Văn bản liên thông Văn bản liên thông

VĂN BẢN MỚI
 CV số 1401_TCCB v/v Hướng dẫn thực hiện BDTX giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên từ năm học 2020-2021
 CV số 1398_KHTC v/v hướng dẫn cơ chế thu và phân bổ giá dịch vụ tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy và trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non hệ chính quy năm 2020.
 CV số 1392_VP v/v triển khai thực hiện Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
 CV số 1393_VP v/v tuyên truyền ý nghĩa "Ngày hội Biên phòng toàn dân"
 CV số 1373_KT v/v chuẩn bị các điều kiện tổ chức coi thi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.
 CV số 1372_CTTT v/v thông báo lịch phát sóng Chương trình “Hè vui khỏe 2020”
 Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tỉnh Bến Tre

Liên kết Liên kết

Bình chọn Bình chọn