Skip to Content

 

TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH ĐẠI THI ĐUA "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC"

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Video Video

Go to All
Noi_dung_rong(02-11)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 7
  Tổng lượt truy cập: 4819

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
  Quyết định về việc cử cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán tham gia bồi dưỡng Mô-đun 2, năm 2020
  Công văn số 1183/PGD&ĐT-VP ngày 29/10/2020 V/v cập nhật dữ liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020
  Công văn số 1181/PGD&ĐT-THCS ngày 29/10/2020 V/v Hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS năm học 2020-2021
  (Các trường thông báo cho GV tham dự) Công văn số 2423/SGD&ĐT-GDTrH-TX ngày 28/10/2020 V/v tổ chức thực địa dành cho giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng NVSP năm 2020.
  Quyết định số 782/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2020 Về việc thành lập Ban giám khảo Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh giáo dục phổ thông năm học 2020 - 2021
  Công văn số: 1145/PGD&ĐT-TCCB V/v rà soát, báo cáo số liệu biên chế, số lượng người làm việc hiện có và số lượng công chức, viên chức nghỉ hưu
  Công văn số 1165/GM-PGD&ĐT ngày 28/10/2020 GIẤY MỜI Về việc họp triển khai công tác thư viện năm học 2020-2021
  Công văn số 1166/PGD&ĐT-VP ngày 28/10/2020 Về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác Nha học đường

Thông báo mới Thông báo mới

Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Tin từ Sở Giáo dục Tin từ Sở Giáo dục

Văn bản liên thông Văn bản liên thông

VĂN BẢN MỚI
 CV số 2448_VP v/v đề xuất tập thể và cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhiều đóng góp cho công tác phát triển kinh tế an sinh xã hội thuộc lĩnh vực ngành giáo dục và đào đạo trong năm 2020 để Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
 CV số 2441_TCCB v/v xây dựng kế hoạch đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học, trường học cơ sở năm 2021
 Quyết định về việc cử cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán tham gia bồi dưỡng Mô-đun 2, năm 2020
 CV số 2421_VP v/v triển khai Thông báo số 367/TBVPCP ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
 Thông báo thời gian khai giảng Lớp Trung cấp LLCT-HC hệ không tập trung ngành Giáo dục khóa 28, 29 (lúc 8 giờ ngày 11/11/2020)
 CV số 2424_KT v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2020 - 2021

Liên kết Liên kết

Bình chọn Bình chọn