Skip to Content

 

TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH ĐẠI THI ĐUA "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC"

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Video Video

Go to All
Noi_dung_rong(02-11)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 5
  Tổng lượt truy cập: 6827

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
  Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại về việc thành lập Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở ngành giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021 (có cập nhật mới)
  Công văn cố 401/PGD&ĐT-VP ngày 12/4/2021 V/v tuyên truyền tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện
  Công văn số 400/PGD&ĐT-VP ngày 12/4/2021 về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
  Quyết định số 88/QĐ-PGD&ĐT, ngày 12 tháng 04 năm 2021 Quyết định về việc thành lập Tổ mạng lưới chuyên môn cấp Trung học cơ sở năm học 2020-2021
  Giấy mời số 398/GM-PGD&ĐT, ngày 12 tháng 4 năm 2021 Giấy mời dự họp Tổ mạng lưới chuyên môn cấp Trung học cơ sở
  Thông báo số 44/TBCS-TTTVKT Chiêu sinh khóa bồi dưỡng ngạch kế toán viên
  Kế hoạch số: 53-KH/TTHĐTTN-CTTN Tổ chức hội thi hùng biện Thủ lĩnh môi trường - Năm 2021 "Bến tre! Hành động vì cuộc sống xanh-Bến Tre! Action for green light" "
  Kế hoạch số 71/KHPH Tổ chức Ngày hội sách thiếu nhi huyện Bình Đại
  Công văn 399/PGD&ĐT-TH ngày 12/4/2021 Về việc Triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp Tổ chức Chương trình “Mizuiku Em yêu nước sạch tại huyện Bình Đại năm 2020

Thông báo mới Thông báo mới

Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Tin từ Sở Giáo dục Tin từ Sở Giáo dục

Văn bản liên thông Văn bản liên thông

VĂN BẢN MỚI
 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021- 2025” trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre
 CV số 779_VP v/v đăng tải dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh
 CV số 770_VP v/v chủ động phòng tránh dông lốc, sét đánh trong mùa mưa bão năm 2021
 CV số 763_CTTT v/v tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh trên địa bàn tỉnh.
 CV số 747_VP v/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Liên kết Liên kết

Bình chọn Bình chọn