Skip to Content

 

TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH ĐẠI THI ĐUA "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC"

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Video Video

Go to All
Noi_dung_rong(02-11)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 7
  Tổng lượt truy cập: 8058

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
  KẾ HOẠCH số: 882/KH-PGD&ĐT, ngày 27 tháng 7 năm 2021 Lưu trữ điện tử giai đoạn 2021-2025
  Công văn số: 880/PGD&ĐT-TCCB ngày 27 tháng 7 năm 2021 V/v tăng cường công tác tuyên truyền; phối hợp xử lý tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội
  Công văn số: 878/PGD&ĐT-VP, ngày 26 tháng 7 năm 2021 V/v tổ chức tuyên truyền Lời kêugọi của Bí thư Tỉnh ủy về thực hiện nghiêm và có kết quả Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ
  (có cập nhật lại) KẾ HOẠCH số: 868/KH-PGD&ĐT, ngày 22 tháng 7 năm 2021 Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội huyện Bình Đại năm 2022 lĩnh vực giáo dục và đào tạo (cập nhật lại)
  Công văn số 877/PGD&ĐT-THCS, ngày 26 tháng 7 năm 202 về việc chuyển tiền mua phôi bằng tốt nghiệp THCS các trường THCS năm học 2020 - 2021
  Công văn số 876/PGD&ĐT-THCS, ngày 26 tháng 7 năm 2021 về việc rà soát thông tin giáo viên tham gia bồi dưỡng mô đun 2, 3 thực hiện Chương trình GDPT 2018 năm 2021 tỉnh Bến Tre
  Công văn số 869/PGD&ĐT-TH ngày 22/7/2021 về tập trung thực hiện một số nội dung năm học 21-22 số 869/PGD&ĐT-TH ngày 22/7/2021 về tập trung thực hiện một số nội dung năm học 21-22
  Công văn số 4296/UBND-KGVX ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh về tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ
  Công văn 1704/SGD&ĐT ngày 24/7/2021 của SGD&ĐT về việc triển khai kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Ngọc Tam, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp Thường trực BCĐ ngày 21 tháng 7 năm 202
  Công văn 872/PGD&ĐT-THCS, ngày 23 tháng 7 năm 2021 Công văn về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Thông báo mới Thông báo mới

Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Tin từ Sở Giáo dục Tin từ Sở Giáo dục

Văn bản liên thông Văn bản liên thông

VĂN BẢN MỚI
 CV số 1731_VP V/v quy định khung giờ của một số hoạt động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg
 CV số 1720_TCCB V/v phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2021 huyện Châu Thành
 CV số 1722_CTTT V/v Tăng cường công tác tuyên truyền; phối hợp xử lý tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội
 CV số 1718_VP V/v tổ chức tuyên truyền Lời kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy về thực hiện nghiêm và có kết quả Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ
 CV số 1715_TH V/v thực hiện nội dung giáo dục của địa phương cấp Tiểu học
 CV số 1713_TrH-TX V/v bổ sung việc rà soát thông tin GV tham gia bồi dưỡng mô đun 2, 3 Chương trình GDPT 2018 năm 2021
 CV số 1710_KT V/v hướng dẫn công tác phúc khảo bài thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021
 CV số 1704_VP V/v triển khai kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Ngọc Tam, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp Thường trực BCĐ ngày 21 tháng 7 năm 2021
 CV số 1701_TrH-TX V/v rà soát thông tin giáo viên tham gia bồi dưỡng mô đun 2, 3 thực hiện Chương trình GDPT 2018 năm 2021 tỉnh Bến Tre

Liên kết Liên kết

Bình chọn Bình chọn