Skip to Content

 

TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH ĐẠI THI ĐUA "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC"

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
00 13-04-2021 Hướng dẫn cài đặt VSSID quản lý BHXH
1261/QĐ-UBND 13-04-2021 Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại về việc thành lập Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở ngành giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021 (có cập nhật mới)
401/PGD&ĐT-VP 12-04-2021 Công văn cố 401/PGD&ĐT-VP ngày 12/4/2021 V/v tuyên truyền tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện
400/PGD&ĐT-VP 12-04-2021 Công văn số 400/PGD&ĐT-VP ngày 12/4/2021 về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
88/QĐ-PGD&ĐT 12-04-2021 Quyết định số 88/QĐ-PGD&ĐT, ngày 12 tháng 04 năm 2021 Quyết định về việc thành lập Tổ mạng lưới chuyên môn cấp Trung học cơ sở năm học 2020-2021
398/GM-PGD&ĐT 12-04-2021 Giấy mời số 398/GM-PGD&ĐT, ngày 12 tháng 4 năm 2021 Giấy mời dự họp Tổ mạng lưới chuyên môn cấp Trung học cơ sở
44/TBCS-TTTVKT 12-04-2021 Thông báo số 44/TBCS-TTTVKT Chiêu sinh khóa bồi dưỡng ngạch kế toán viên
53-KH/TTHĐTTN-CTTN 12-04-2021 Kế hoạch số: 53-KH/TTHĐTTN-CTTN Tổ chức hội thi hùng biện Thủ lĩnh môi trường - Năm 2021 "Bến tre! Hành động vì cuộc sống xanh-Bến Tre! Action for green light" "
71/KHPH 12-04-2021 Kế hoạch số 71/KHPH Tổ chức Ngày hội sách thiếu nhi huyện Bình Đại
399/PGD&ĐT-VP 12-04-2021 Công văn 399/PGD&ĐT-TH ngày 12/4/2021 Về việc Triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp Tổ chức Chương trình “Mizuiku Em yêu nước sạch tại huyện Bình Đại năm 2020
397/PGD&ĐT-THCS 12-04-2021 Công văn số 397/PGD&ĐT-THCS, ngày 12 tháng 4 năm 2021 V/v Thực hiện kế hoạch tổ chức thông tin, tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh
396/BC-PGD&ĐT 12-04-2021 BÁO CÁO số: 396/BC-PGD&ĐT, ngày 12 tháng 4 năm 2021 Công tác tháng 4 năm 2021 (13/3/2021 đến 12/4/2021) và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 năm 2021 (13/4/2021 - 12/5/2021)
392/PGD&ĐT-THCS 12-04-2021 Công văn số 392/PGD&ĐT-THCS, ngày 09 tháng 4 năm 2021 V/v phát động tham dự Cuộc thi Cùng bạn Kiến tạo tương lai “Solve for Tomorrow”- năm 2021
0217-TB/TĐTN-TTNTH 11-04-2021 Thông báo số 0217-TB/TĐTN-TTNTH ngày 08/4/2021 Về việc tổ chức Đường sách Xứ Dừa năm 2021
388/PGD&ĐT-TH 11-04-2021 Công văn số 388/PGD&ĐT-TH ngày 09-4-2021 về việc Tham gia giao lưu:“An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2020-2021
749/SGD&ĐT-GDTH 11-04-2021 Công văn số 749/SGD&ĐT-GDTH ngày 08/4/2021 V/v mời dự giờ giáo viên giảng dạy Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” cấp tiểu học năm học 2020-2021
389/KH-PGD&ĐT 11-04-2021 Kế hoạch số 389/KH-PGD&ĐT ngày 09/4/2021 Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021
340/KH-PGD&ĐT 11-04-2021 Kế hoạch số: 340/KH-PGD&ĐT ngày 31 tháng 3 năm 2021 Bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, Năm 2021
734/KHPH-SGD&ĐT-SLĐ-TB&XH-TĐTN 11-04-2021 Kế hoạch số 734/KHPH-SGD&ĐT-SLĐ-TB&XH-TĐTN ngày 08/4/2021 Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thảo sơ kết 02 năm thực hiện Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025"
387/PGD&ĐT-TCCB 11-04-2021 Công văn số: 387/PGD&ĐT-TCCB ngày 09 tháng 4 năm 2021 V/v tổ chức tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2021
386/PGD&ĐT-TCCB 11-04-2021 Công văn số: 386/PGD&ĐT-TCCB ngày 09 tháng 4 năm 2021 V/v tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và của tỉnh trong quý II/2021
385/PGD&ĐT-TCCB 11-04-2021 Công văn số: 385/PGD&ĐT-TCCB ngày 09 tháng 4 năm 2021 V/v thực hiện công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021 trên địa bàn huyện Bình Đại
384/PGD&ĐT-TCCB 11-04-2021 Công văn số: 384/PGD&ĐT-TCCB ngày 09 tháng 4 năm 2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ
383/PGD&ĐT-TCCB 11-04-2021 Công văn số: 383/PGD&ĐT-TCCB ngày 09 tháng 4 năm 2021 V/v triển khai thực hiện Chương trình số 11-CTr/TU ngày 25/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận năm 2021
382/PGD&ĐT-TCCB 11-04-2021 Công văn Số: 382/PGD&ĐT-TCCB ngày 09 tháng 4 năm 2021 V/v hướng dẫn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
381/PGD&ĐT-TCCB 11-04-2021 Công văn Số: 381/PGD&ĐT-TCCB ngày 09 tháng 4 năm 2021 V/v tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
380/PGD&ĐT-VP 11-04-2021 Công văn số 380/PGD&ĐT-VP ngày 09/4/2021 V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
379/PGD&ĐT-TCCB 11-04-2021 Công văn Số: 379/PGD&ĐT-TCCB ngày 09 tháng 4 năm 2021 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ
378/PGD&ĐT-VP 11-04-2021 Công văn số 378/PGD&ĐT-VP ngày 09/4/2021 V/v tập huấn hệ thống quản lý văn bản và thông tin điều hành I-Office
377/PGD&ĐT-VP 11-04-2021 Công văn số 377/PGD&ĐT-VP ngày 09/4/2021 V/v triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại”

Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI

Liên kết Liên kết