Skip to Content

 

TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH ĐẠI THI ĐUA "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC"

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
780/QĐ-SGD&ĐT 30-10-2020 Quyết định về việc cử cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán tham gia bồi dưỡng Mô-đun 2, năm 2020
1183/PGD&ĐT-PCGD 30-10-2020 Công văn số 1183/PGD&ĐT-VP ngày 29/10/2020 V/v cập nhật dữ liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020
1181/PGD&ĐT-THCS 30-10-2020 Công văn số 1181/PGD&ĐT-THCS ngày 29/10/2020 V/v Hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS năm học 2020-2021
2423/SGD&ĐT-GDTrH-TX 30-10-2020 (Các trường thông báo cho GV tham dự) Công văn số 2423/SGD&ĐT-GDTrH-TX ngày 28/10/2020 V/v tổ chức thực địa dành cho giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng NVSP năm 2020.
782/QĐ-SGD&ĐT 30-10-2020 Quyết định số 782/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2020 Về việc thành lập Ban giám khảo Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh giáo dục phổ thông năm học 2020 - 2021
1145/PGD&ĐT-TCCB 30-10-2020 Công văn số: 1145/PGD&ĐT-TCCB V/v rà soát, báo cáo số liệu biên chế, số lượng người làm việc hiện có và số lượng công chức, viên chức nghỉ hưu
1159/PGD&ĐT-TCCB 29-10-2020 Công văn số: 1159/PGD&ĐT-TCCB ngày 27/10/2020 V/v nâng bậc lương của giáo viên, nhân viên và tăng phụ cấp thâm niên Nhà giáo tháng 10 năm 2020
1165/GM-PGD&ĐT 29-10-2020 Công văn số 1165/GM-PGD&ĐT ngày 28/10/2020 GIẤY MỜI Về việc họp triển khai công tác thư viện năm học 2020-2021
1174/PGD&ĐT-TCCB 29-10-2020 Công văn số: 1174/PGD&ĐT-TCCB ngày 28/10/2020 V/v xây dựng Kế hoạch số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP năm 2021
1166/PGD&ĐT-VP 29-10-2020 Công văn số 1166/PGD&ĐT-VP ngày 28/10/2020 Về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác Nha học đường
1118/TB-PGD&ĐT 29-10-2020 THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2020 - 2021
1132/PGD&ĐT-THCS 28-10-2020 Công văn số 1132/PGD&ĐT-THCS ngày 19/10/2020 V/v cho chủ trương dạy 2 buổi trên ngày trường THCS Đỗ Nghĩa Trọng
1131/PGD&ĐT-THCS 28-10-2020 Công văn số 1131/PGD&ĐT-THCS ngày 19/10/2020 V/v cho chủ trương dạy 2 buổi trên ngày trường THCS Huỳnh Tấn Phát
1148 /PGD&ĐT-TH 28-10-2020 Công văn số 1148/PGD&ĐT-TH ngày 26/10/2020 hướng dẫn dạy môn GDTC tiêu hoc năm hoc 2020-2021
1147 /KH-PGD&ĐT 28-10-2020 Kế hoạch số 1147/PGD&ĐT ngày 26/10/2020 Kế hoạch bồi dưỡng CBQL, GV tuần nghỉ giữa kì năm học 2020-2021
1162/PGD&ĐT-THCS 27-10-2020 Công văn số: 1162/PGD&ĐT-THCS ngày 27/10/2020 V/v thông báo thời gian bồi dưỡng CBQL cơ sở GDPT cốt cán Mô-đun 2, năm 2020
2713/UBND-VHXH 27-10-2020 Công văn số 2713/UBND-VHXH ngày 27/10/2020 V/v triển khai Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ Nội vụ
2712/BCĐPCB 27-10-2020 Công văn số 2712/UBND - BCĐ PCB ngày 27/10/2020 Vv báo cáo tổ chức thực hiện các lớp phổ cập bơi trên địa bàn các xã bãi ngang Thừa Đức, Vang Quới Đông, Thạnh Trị
2420/TB-SGD&ĐT 27-10-2020 Thông báo số 2420/TB-SGD&ĐT ngày 27/10/2020 về việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4 của Sở Giáo dục và Đào tạo
1157/PGD&ĐT-VP 27-10-2020 Công văn số 1157/PGD&ĐT-VP ngày 27/10/2020 V/v báo cáo tình hình số lượng, chất lượng thiết bị học sinh lớp
1156/PGD&ĐT-VP 26-10-2020 Công văn số 1156/PGD&ĐT-VP ngày 26/10/20209 V/v kiểm tra các khoản thu đầu năm học 2020-2021
1155/PGD&ĐT-THCS 26-10-2020 Công văn Số: 1155/PGD&ĐT-THCS ngày 26/10/2020 V/v thông báo thời gian, địa điểm bồi dưỡng trực tiếp GVPTCC Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THCS mô đun 2
01 26-10-2020 Về việc đối chiếu số liệu học sinh hạn chót trước 09 giờ ngày 27/10/2020
2687/UBND-VHXH 26-10-2020 Thực hiện nghĩa vụ trích nộp các khoản theo lương của người lao động (các trường triển khai thực hiện)
2411/SGD&ĐT-GDTrH-TX 26-10-2020 V/v thông báo thời gian, địa điểm bồi dưỡng trực tiếp GVPTCC Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THCS mô đun 2.
2683/BC-UBND 26-10-2020 BÁO CÁO số 2683/BC-UBND ngày 26/10/2020 Báo cáo Kết quả tổ chức thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
1153/PGD&ĐT-TH 26-10-2020 Công văn số 1153/PGD&ĐT-TH ngày 26/10/2020 V/v triển khai thực hiện TT 27,28 của Bộ GD&ĐT
1152/PGD&ĐT-VP 26-10-2020 Công văn số 1152/PGD&ĐT-VP ngày 26/10/2020 Về việc thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới đối với tiêu chí 5 và tiêu chí 14 (14.1, 14.2) xã Bình Thới
1149/PGD&ĐT-VP 26-10-2020 Công văn 1149/PGD&ĐT-VP ngày 26/10/2020 Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 2664/KH-UBND ngày 22/10/2020 của UBND huyện về loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện giai đoạn 2019-2020
1150/PGD&ĐT-TH 26-10-2020 Công văn số 1150/PGD&ĐT-VP ngày 26/10/2020 CV giới thiệu học sinh tiêu biểu xuất sắc

Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI

Liên kết Liên kết