Skip to Content

 

TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH ĐẠI THI ĐUA "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC"

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
58/PGD&ĐT-THCS 26-01-2021 Công văn số 58/PGD&ĐT-THCS ngày 25 tháng 01 năm 2021 V/v tiếp nhận quà của tổ chức Global Vision/Hàn Quốc
01 21-01-2021 Lịch triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 kèm theo Kế hoạch số 14/KH-PGD&ĐT ngày 14/01/2021
53 /PGD&ĐT-TH 21-01-2021 Công văn số 53/PGD&ĐT-TH ngày 21/01/2021 V/v Giới thiệu học sinh tham gia chương trình Trạng nguyên nhí
50/PGD&ĐT-TCCB 21-01-2021 Công văn Công văn số: 50/PGD&ĐT-TCCB ngày 19 tháng 01 năm 2021 V/v triển khai thực hiện kế hoạch quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước năm 2021
49/PGD&ĐT-TCCB 21-01-2021 Công văn số: 49/PGD&ĐT-TCCB ngày 19 tháng 01 năm 2021 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ
30/QĐ-VHTT 21-01-2021 Quyết định cấp giấy chứng nhận phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho học sinh
292-CV/TU 21-01-2021 CV 292-CV/TU V/v thực hiện chính sách toàn dân và chính sách BHYT tự nguyện
47/PGD&ĐT-THCS 20-01-2021 Công văn số 47/PGD&ĐT-THCS ngày 19 tháng 01 năm 2021 V/v cho chủ trương tổ chức dạy học hai buổi trên ngày trường THCS Võ Văn Lân
48/PGD&ĐT-THCS 20-01-2021 Công văn số 48/PGD&ĐT-THCS ngày 19 tháng 01 năm 2021 V/v cho chủ trương tổ chức dạy học hai buổi trên ngày
201-TB/TĐTN-TTNTH 20-01-2021 Thông báo tập huấn thí sinh tham dự Vòng Chung kết Cuộc thi “Viết cảm nhận về Sách” tỉnh Bến Tre lần 2
45/KH-PGD&ĐT 20-01-2021 Kế hoạch số: 45/KH-PGD&ĐT ngày 19 tháng 01 năm 2021 Thực hiện công tác pháp chế ngành Giáo dục năm 2021
41/PGD&ĐT 20-01-2021 Công văn số: 41/PGD&ĐT-THCS ngày 19 tháng 01 năm 2021 V/v tập huấn hướng dẫn kết nối đồng bộ CSDL từ vnEdu lên CSDL ngành giáo dục csdl.moet.gov.vn
40/PGD&ĐT-KT 20-01-2021 Công văn số 40/PGD&ĐT-KT ngày 19 tháng 01 năm 2021 về việc Về việc thẩm tra quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021.
39/PGD&ĐT-THCS 19-01-2021 Công văn số 39/PGD&ĐT-THCS ngày 19 tháng 01 năm 2021 V/v cử giáo viên tham gia khóa đào tạo giáo viên sáng tạo khoa học năm 2021
121/QĐ-UBND 19-01-2021 Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh V/v Quyết định tặng danh hiệu " Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" năm học 2019-2020 của ngành giáo dục và đào tạo cho 28 cá nhân
120/QĐ-UBND 19-01-2021 Quyết định số 120/QĐ-UBND V/v Quyết định tặng thường cờ thi đua của tỉnh năm học 2019-2020 cho 24 tập thể
26/PGD&ĐT-THCS 19-01-2021 Công văn số: 26/PGD&ĐT-THCS Bình Đại, ngày 15 tháng 01 năm 2021 V/v Hướng dẫn (bổ sung) việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.
27/PGD&ĐT-THCS 19-01-2021 Công văn số 27/PGD&ĐT-THCS, ngày 15 tháng 01 năm 2021 V/v hướng dẫn tham gia kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9
25/PGD&ĐT 19-01-2021 Thông báo số 25/TB-PGD&ĐT ngày 15 tháng 01 năm 2021 V/v tham gia cuộc thi vẽ tranh theo sách trong chuỗi hoạt động Đường Sách Xứ Dừa năm 2021
34/PGD&ĐT-TH 19-01-2021 Công văn số 34/PGD&ĐT-THCS ngày 18-01-2021 về việc Đảm bảo thiết bị tối thiểu dạy quốc phòng an ninh
64 /QĐ-PGD&ĐT 19-01-2021 Quyết định số: 64 /QĐ-PGD&ĐT ngày 18 tháng 01 năm 2021 Về việc kiểm tra hành chính và chuyên ngành Trường Tiểu học Thừa Đức
35/KH-ĐKT 19-01-2021 Kế hoạch số: 35/KH-PGD&ĐT ngày 18 tháng 01 năm 2021 Kiểm tra trường Tiểu học Thừa Đức
33/PGD&ĐT-CM 18-01-2021 Công văn số 33/PGD&ĐT-CM ngày 18/01/2021 Về việc cử cán bộ giáo viên tham gia lớp tập huấn đào tạo Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Bến Tre.
6/QĐ-SGD&ĐT 18-01-2021 V/v cử Đoàn tham dự tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học về tài liệu “ATGT cho học sinh tiểu học năm học 2020-2021
23/TB- PGD&ĐT 18-01-2021 Thông báo số 23/TB-PGD&ĐT ngày 15/01/2021 Thông báo về việc tập huấn chuẩn bị tham dự HKPĐ năm 2021
22/PGD&ĐT-KT 16-01-2021 Công văn số 22/PGD&ĐT-KT ngày 15 tháng 01 năm 2021 về việc báo cáo nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương năm 2020
01 16-01-2021 Gửi lại danh sách vận động viên kèm theo Công văn số 21/PGD&ĐT-THCS về việc hoàn thiện hồ sơ tham dự HKPĐ tiỉnh năm 2021
05/QĐ-PGD&ĐT 16-01-2021 Gửi lại Quyết định số 05/QĐ-PGD&ĐT ngày 11/01/2021 Quyết định thành lập đoàn vận động viên tham dự HKPĐ tỉnh 2021 (có điều chỉnh tên đơn vị)
21/PGD&ĐT-CM 16-01-2021 Công văn số 21/PGD&ĐT-THCS ngày 15/01/2021 Về việc hoàn thiện hồ sơ dự thi Hội khỏe Phù Đổng tỉnh năm 2021
19/GM-PGD&ĐT 16-01-2021 Giấy mời số 19/GM-PGD&ĐT ngày 15/01/2021 Về việc đưa học sinh khám sức khỏe để tham dự HKPĐ tỉnh năm 2021

Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI

Liên kết Liên kết