Truy cập nội dung luôn

 

TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH ĐẠI THI ĐUA "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC"

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
2161/SGD&ĐT-GDTrH-TX 30-09-2020 Thông báo thời gian nhận hồ sơ dự thi vòng cơ sở Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020
3949/QĐ-UBND 30-09-2020 Quyết định về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về KNTC và PCTN đối với Trường Tiểu học Hòa Lợi xã Thừa Đức
3950/QĐ-UBND 30-09-2020 Quyết định về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về KNTC và PCTN đối với Trường THCS Bùi Sĩ Hùng xã Bình Thới
2456/UBND-VHXH 30-09-2020 Công văn số 2456/UBND-VHXH ngày ngày 29/9/2020 V/v thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo huyện Bình Đại
1013/PGD&ĐT-TCCB 30-09-2020 Công văn số 1013/PGD&ĐT-TCCB ngày 25//9/2020 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020
1012/PGD&ĐT-TCCB 30-09-2020 Công văn số 1012/PGD&ĐT-TCCB ngày 25/9/2020 V/v khảo sát, tham dự Hội thảo, tập huấn “Triển khai công tác xã hội trong trường học và các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh”
00 29-09-2020 (Các trường triển khai) V/v đăng tải Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước
2840/SLĐTBXH-TE&BĐG 29-09-2020 V/v phối hợp tổ chức trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do tổ chức Brittany’s Hope tài trợ
2422/TB - BCĐ 29-09-2020 Thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch số 1736 về việc giao chỉ tiêu mở lớp phổ cập bơi
2134/SGD&ĐT-VP 28-09-2020 Về việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc rà soát, cập nhật dữ liệu địa chỉ trên địa bàn tỉnh
1818-CV/TĐTN-TTNTH 28-09-2020 Công văn về hướng dẫn triển khai và sử dụng kinh phí từ phong trào Kế hoạch nhỏ trong trường học
1017/PGD&ĐT-TCCB 28-09-2020 Công văn số 1017/PGD&ĐT-TCCB ngày 25/9/2020 V/v giới thiệu nhân sự điều động từ nơi thừa sang nơi thiếu
1009/PGD&ĐT-VP 27-09-2020 Công văn số 1009/PGD&ĐT-VP ngày 25/9/2020 V/v hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” năm 2020
1011/PGD&ĐT-TCCB 27-09-2020 Công văn số 1011/PGD&ĐT-TCCB ngày 25/9/2020 V/v xây dựng Kế hoạch đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2020
1014/PGD&ĐT-TCCB 27-09-2020 Công văn số 1014/PGD&ĐT-TCCB ngày 25/9/2020 V/v giới thiệu danh mục các đầu sách thuộc Bộ sách tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam
1015/PGD&ĐT-TCCB 27-09-2020 Công văn số 1015/PGD&ĐT-TCCB ngày 25/9/2020 V/v giới thiệu danh mục các đầu sách thuộc Bộ sách tuyên truyền về Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU
1008/PGD&ĐT-VP 27-09-2020 Công văn số 1008/PGD&ĐT-VP ngày 25/9/2020 Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
1007/PGD&ĐT-VP 27-09-2020 Công văn 1007/PGD&ĐT-VP ngày 25/9/2020 Về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh
1006/PGD&ĐT-VP 27-09-2020 Công văn số 1006/PGD&ĐT-VP ngày 25/9/2020 V/v triển khai Thông báo số 326/TB-VPCP ngày 13 tháng 9 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
1005/PGD&ĐT-VP 27-09-2020 Công văn số 1005/PGD&ĐT-VP ngày 25/9/2020 V/v triển khai Công văn số 7713/VPCP-KTTH ngày 15/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về thu phí cách ly y tế tập trung
1004/PGD&ĐT-TCCB 27-09-2020 Công văn số 1004/PGD&ĐT-TCCB ngày 25/9/2020 Về việc gửi đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
1003/PGD&ĐT-TCCB 27-09-2020 Công văn Số 1003/PGD&ĐT-TCCB ngày 25/9/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
998/PGD&ĐT-TCCB 27-09-2020 Công văn số 998/PGD&ĐT-TCCB ngày 25/9/2020 về việc điều chỉnh tiêu chuẩn tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trong các cơ sở giáo dục công lập
997/PGD&ĐT-TCCB 27-09-2020 Công văn số 997/PGD&ĐT-TCCB ngày 25/9/2020 V/v tiếp tục thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09 tháng 11 năm 2020)
1000/PGD&ĐT-TCCB 27-09-2020 Công văn số 1000/PGD&ĐT-TCCB ngày 25/9/2020 Về việc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra năm học 2020-2021
999/KH-PGD&ĐT 27-09-2020 Kế hoạch số 999/KH-PGD&ĐT ngày 25/9/2020 Kế hoạch Công tác kiểm tra năm học 2020-2021
986/PGD&ĐT-THCS 27-09-2020 Công văn 986/PGD&ĐT-THCS ngày 21/9/2020 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp THCS năm học 2020-2021
995/PGD&ĐT-VP 24-09-2020 Công văn số 995/PGD&ĐT-VP ngày 23/9/2020 Về việc nghiệm thu thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 các Trường Tiểu học trên địa bàn huyện
994/PGD&ĐT-TH 24-09-2020 Công văn số 994/PGD&ĐT-TH ngày 23/9/2020 V/v Tổ chức thí điểm học ngoại ngữ với người nước ngoài cho học sinh trường mầm non, tiểu học
2113/SGD&ĐT-VP 24-09-2020 V/v hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm tăm tre của Hội Người mù

Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI

Liên kết Liên kết