Truy cập nội dung luôn

 

TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH ĐẠI THI ĐUA "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC"

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
583/SGD&ĐT-VP 31-03-2020 Công văn 583/SGD&ĐT-VP ngày 31-3-2020 của Sở GD&ĐT V/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương; Ngày chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5
308 31-03-2020 308 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên
329/PGD&ĐT-VP 30-03-2020 Công văn số 329/PGD&ĐT-VP NGÀY 31-3-2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
570-TrH-TX 30-03-2020 CV 570-TrH-TX v/v thông báo lịch phát sóng truyền hình và tổ chức dạy học qua mạng
285/TB-PGD&ĐT 30-03-2020 SỐ: 285/TB-PGD&ĐT THÔNG BÁO về việc tuyển dụng viên chức kế toán ngành giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020
320/PGD&ĐT-TCCB 27-03-2020 Công văn Số: 320/PGD&ĐT-TCCB ngày 27/3/2020 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế
326/PGD&ĐT-VP 27-03-2020 Công văn 326/PGD&ĐT-VP ngày 27/3/2020 về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học
325/PGD&ĐT-THCS 27-03-2020 Công văn số 325/PGD&ĐT-THCS ngày 27/3/2020 Về việc triển khai bồi dưỡng GV, CBQL cơ sở GDPT 2018
323/KH-PGD&ĐT 27-03-2020 KẾ HOẠCH số 323/KH-PGD&ĐT ngày 27/3/2020 Công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2020
565-VP 27-03-2020 Công văn số 565_VP ngày 27/3/2020 v/v cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bến Tre tiếp tục nghỉ học
324/PGD&ĐT-NK 27-03-2020 Công văn số 324/PGD&ĐT-NK 27/3/2020 V/v báo cáo kết quả tổ chức triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Bình Đại năm 2020
318/PGD&ĐT-TCCB 27-03-2020 Công văn 318/PGD&ĐT-TCCB ngày 27/3/2020 V/v phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020
312/PGD&ĐT-TCCB 27-03-2020 Công văn 312/PGD&ĐT-TCCB ngày 26/3/2020 về việc tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020
316/PGD&ĐT-VP 27-03-2020 Công văn số 316/PGD&ĐT-VP ngày 27/3/2020 về việc đăng ký đơn vị văn hóa theo chuẩn mới
315/PGD&ĐT-TH 27-03-2020 Côgn văn số 315/PGD&ĐT-TH ngày 27/3/2020 về việc Báo cáo thực hiện chương trình giáo dục pho thong 2018
306/KH-PGD&ĐT 27-03-2020 Kế hoạch số 306/KH-PGD&ĐT ngày 26-3-2020 Kế hoạch công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020
304/PGD&ĐT-TCCB 26-03-2020 Công văn số 304/PGD&ĐT-TCCB ngày 26/3/2020 V/v tổ chức dạy học qua mạng trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19
295/PGD&ĐT-TCCB 26-03-2020 Công văn Số: 295/PGD&ĐT-TCCB ngày 25/3/2020 V/v tăng cường thực hiện tốt hơn công tác trợ giúp người khuyết tật trong ngành giáo dục
834/QĐ-UBND 26-03-2020 Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 về việc công nhận cộng đồng học tập năm 2019
293/PGD&ĐT-TCCB 26-03-2020 Công văn 293/PGD&ĐT-TCCB V/v quản lý hồ sơ công chức, viên chức
302/KH-PGD&ĐT 26-03-2020 Kế hoạch số 302/KH-PGD&ĐT ngày 26-3-2020 KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2020
301/PGD&ĐT-THCS 26-03-2020 CÔNG VĂN Số: 301/PGD&ĐT-THCS ngày 26/3/2020 V/v góp ý dự thảo nội dung quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường từ năm học 2020-2021
235/KH-PGD&ĐT 26-03-2020 KẾ HOẠCH 235/KH-PGD&ĐT ngày 02/3/2020 Kế hoạch Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020
300/PGD&ĐT-VP 26-03-2020 Gấp: Công văn 300/PGD&ĐT-VP ngày 26-3-2020 V/v thực hiện khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19
299/PGD&ĐT 26-03-2020 CÔNG VĂN SỐ 299/PGD&ĐT-VP ngày 25/3/2020 V/v kiểm tra lại bàn ghế giáo viên và học sinh đã được trang bị năm 2018
298/KH-PGD&ĐT 25-03-2020 298/KH-PGD&ĐT 25/3/2020 25/3/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Dân vận trong hệ thống chính quyền năm 2020
297/KH-PGD&ĐT 25-03-2020 297/KH-PGD&ĐT 25/3/2020 KẾ HOẠCH Xây dựng mô hình Dân vận khéo năm 2020
291/KH-PGD&ĐT 25-03-2020 291/KH-PGD&ĐT 25/3/2020 Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành giáo dục huyện Bình Đại năm 2020
290/TB-PGD&ĐT 25-03-2020 Thông báo số 290/TB-PGD&ĐT ngày 25/3/2020 Thông báo kết quả kiểm tra Trường THCS Thạnh Trị
292/PGD&ĐT-TH 25-03-2020 Công văn Số: 292/PGD&ĐT-TH ngày 25/3/2020 Về việc hướng dẫn tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021

Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI

Liên kết Liên kết