Truy cập nội dung luôn

 

TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH ĐẠI THI ĐUA "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC"

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

← trở về
 
CHI TIẾT
Số/Ký hiệu 854/PGD&ĐT-THCS
Trích yếu Công văn 854/PGD&ĐT-THCS ngày 20/7/2021 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch Hoạt động Phòng, chống HIV/AIDS huyện Bình Đại năm 2021
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT
Kiểu văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực văn bản Giáo dục
Ngày ban hành 20-07-2021
Ngày hiệu lực 20-07-2021
Người ký
Văn bản đính kèm
854-20-7-2021-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-ke-hoach-hoat-dong-phong-chong-hiv-aids-2021-311fe4e1b7-7837210-22072021080932.pdf(0-lượt)

Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI

Liên kết Liên kết