Truy cập nội dung luôn

 

TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH ĐẠI THI ĐUA "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC"

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
00 10-07-2020 Công văn 749/PGD&ĐT-KT ngày 09/7/2020 V/v V/v hướng dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện cấp bù miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ học kỳ II năm học 2019-2020
750/KH-PGD&ĐT 10-07-2020 Kế hoạch 750/KH-PGD&ĐT ngày 10/7/2020 Kế hoạch tập huấn CBQL, GV lớp 1 năm học 2020- 2021
1631 /UBND-NC 09-07-2020 Công văn 1631/UBND ngày 30/6/2020 của UBND huyện về xét thi đua cuối năm học 2019-2020
746/PGD&ĐT-TH 09-07-2020 Công văn số 746/PGD&ĐT-TH ngày 09/7/2020 V/v cử người hỗ trợ PGD công tác thi đua
2553-CV/HU 08-07-2020 Công văn 2553-CV/HU ngày 08/7/2020 Công văn về việc phân công cán bộ dự lễ tổng kết năm học 2019-2020
1372/SGD&ĐT-CTTT 08-07-2020 Thông tin phát sóng chương trình "Hè vui khỏe" 2020 (đề nghị các trường thông tin cho học sinh)
742/PGD&ĐT-KT 08-07-2020 Công văn số 742/PGD&ĐT-KT ngày 06/7/2020 V/v thông báo lịch quyết toán kinh phí quí II năm 2020
2465/QĐ-UBND 08-07-2020 2465/QĐ-UBND Công nhận danh hiệu gia đình , dòng họ hoc tập , cộng đồng học tập và đơn vị học tập " GĐ 2016- 2020
1705 /UBND-VHXH 08-07-2020 Quy định trang phục dự HN tổng kết năm thực hiện QĐ 281/ QĐ
00 07-07-2020 Thư mời Thao giảng
720/PGD&ĐT-TCCB 06-07-2020 Công văn số 720/PGD&ĐT-TCCB ngày 03-7-2020 V/v quy đổi số tiết dạy cho GV, CBQL CSGDPT cốt cán thực hiện công tác bồi dưỡng, tập huấn, hỗ trợ đồng nghiệp bồi dưỡng Chương trình GDPT 2018
740/PGD&ĐT-TH 06-07-2020 Công văn 740/PGD&ĐT-TH ngày 06-7-2020 Hướng dẫn xét thi đua năm học 2019-2020
719/PGD&ĐT-TCCB 03-07-2020 Công văn số 719/PGD&ĐT-TCCB ngày 03-7-2020 V/v điều chỉnh thời gian thực hiện nhận xét, đánh giá công chức, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục năm học 2019-2020
708/KH-PGD&ĐT 03-07-2020 Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm hoc 2020-2021
704/PGD&ĐT-TCCB 03-07-2020 Công văn số 704/PGD&ĐT-TCCB ngày 29/6/2020 V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự, ATGT, PCCC và phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh trong dịp nghỉ hè
217 /GM - BCĐ 03-07-2020 Thư mời họp góp ý đăng cai lễ phát động học bơi
Công văn số 716/PGD&ĐT-KT 02-07-2020 Công văn số 716/PGD&ĐT-KT ngày 02/7/2020 V/v xây dựng kế hoạch hỗ trợ gạo cho học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ năm học 2020-2021
Công văn số 718/PGD&ĐT-THCS 02-07-2020 Công văn số 718/PGD&ĐT-THCS ngày 02/7/2020 về việc cử học sinh tham dự ngày hội hội tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn
Công văn số 713/PGD&ĐT-KT 01-07-2020 Công văn số 713/PGD&ĐT-KT ngày 30/6/2020 về việc hướng dẫn tiếp tục thực hiện thu phí dịch vụ giáo dục bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong các đơn vị trực thuộc từ năm học 2020-2021
Quyết định số 158/QĐ-PGD&ĐT 01-07-2020 Quyết định số 158/QĐ-PGD&ĐT ngày 30/6/2020 về việc kiệm tra thư viện
Công văn số 710/PGD&ĐT-VP 30-06-2020 Công văn số 710/PGD&ĐT-VP ngày 29/6/2020 V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
Công văn số 701/PGD&ĐT-VP 30-06-2020 Công văn số 701/PGD&ĐT-VP ngày 29/6/2020 Về việc báo cáo thống kê cuối năm học 2019-2020
Quyết định số 157/QĐ-PGD&ĐT 30-06-2020 Quyết định số 157/QĐ-PGD&ĐT ngày 29/6/2020 Quyết định kiểm tra công tác xét tốt nghiệp năm học 2019-2020
Quyết định 156/QĐPGD&ĐT 29-06-2020 Quyết định 156/QĐPGD&ĐT ngày 29 tháng 6 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt kết quả tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2019-2020
Công văn số 698/PGD&ĐT-VP 29-06-2020 Công văn số 698/PGD&ĐT-VP ngày 29/6/2020 V/v đặt mua sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021
THƯ MỜI 29-06-2020 THƯ MỜI DỰ GIỜ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ (sử dụng phần mềm E-learning) năm học 2019-2020
Quyết định số 340/QĐ-SGD&ĐT 29-06-2020 Quyết định số 340/QĐ-SGD&ĐT ngày 29/6/2020 V/v Thành lập Đoàn thẩm tra Thư viện trường học đạt chuẩn, tiên tiến, xuất sắc đợt 1 năm 2020 theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại các trường học
Công văn số 698/PGD&ĐT-VP 29-06-2020 Công văn số 698/PGD&ĐT-VP ngày 29/6/2020 V/v đặt mua sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021
Công văn số 696/PGD&ĐT-TCCB 29-06-2020 Công văn số 696/PGD&ĐT-TCCB ngày 26/6/2020 V/v nhận xét, đánh giá công chức, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục năm học 2019-2020
Công văn số 695/PGD&ĐT-THCS 29-06-2020 Công văn số 695/PGD&ĐT-THCS ngày 26/6/2020 V/v hướng dẫn tuyển sinh chương trình tiếng Anh mới theo Đề án NNQG 2020 năm học 2020-2021.