Truy cập nội dung luôn

 

TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH ĐẠI THI ĐUA "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC"

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Video Video

Tất cả videos
videso(02-11)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 5
  Tổng lượt truy cập: 13335

Chi tiết tin

Ban hành Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018
02/11/2017

  Năm học 2016-2017, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre đã đạt được nhiều thành quả quan trọng

Quy mô, mạng lưới trường lớp từ mầm non đến phổ thông tiếp tục được điều chỉnh phù hợp; đầu tư xây dựng, sửa chữa trường lớp theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được duy trì ổn định, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia đạt 99,06%. Công tác phổ cập giáo dục có bước chuyển biến tốt; học sinh lưu ban, bỏ học được kéo giảm; công tác xã hội hóa giáo dục có sự chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế: Cơ sở vật chất trường lớp có tập trung đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu gửi trẻ ở bậc mầm non và mở rộng dạy học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học; một số ít giáo viên năng lực chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới. Công tác quản lý học sinh tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí bên ngoài nhà trường còn hạn chế, chưa đảm bảo an toàn. Tình hình dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường ở một số nơi chưa thực hiện đúng quy định.
Để đạt được mục tiêu giáo dục trong năm học thứ ba, “Năm tăng tốc” thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Nguyễn Hữu Phước vừa ký ban hành Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh; tăng cường an ninh, an toàn trường học, xây dựng văn hóa học đường và môi trường giáo dục nhà trường lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; định hướng cho thanh niên học sinh, sinh viên xây dựng các ý tưởng sáng kiến khởi nghiệp, làm giàu.
Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, đảm bảo đúng thực chất, đánh giá đúng năng lực học tập của học sinh vào cuối năm. Giáo dục mầm non tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Giáo dục phổ thông tập trung đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng; khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định. Tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Bố trí đủ số lượng và bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên làm công tác giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học cơ sở, trung học phổ thông; từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp, giúp học sinh có nhận thức rõ về định hướng nghề nghiệp. 
Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học ngoại ngữ, chú trọng kỹ năng nghe, nói, đặc biệt là Tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; tiếp tục triển khai hiệu quả, đảm bảo chất lượng dạy học ngoại ngữ theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ, đặc biệt là đội ngũ giáo viên ngoại ngữ phổ thông, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình ngoại ngữ hệ 10 năm; chú trọng phương thức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến; thực hiện công tác khảo thí ngoại ngữ đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng; từng bước mở rộng và nâng cao chất lượng dạy học chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm.
Giáo dục thường xuyên thực hiện đa dạng hóa nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập. Các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng đổi mới phương pháp đào tạo và đánh giá kết quả học tập theo hướng phát triển năng lực người học; duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, đào tạo và dạy nghề; xây dựng kế hoạch và triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non; tăng cường phương thức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến trên cơ sở phát huy tinh thần tự học.
Song song đó, tổ chức rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên các cấp, chú trọng bố trí giáo viên mầm non theo biên chế được giao. Tổ chức thực hiện việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên theo kế hoạch giai đoạn 2016-2020; tăng cường chất lượng giáo dục cơ bản, giáo dục chất lượng cao ở cấp phổ thông, củng cố năng lực trường Trung học phổ thông Chuyên Bến Tre.
Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tập trung việc sử dụng sổ điện tử trong nhà trường; xây dựng và khai thác có hiệu quả kho bài giảng e-learning, kho học liệu số của ngành phục vụ nhu cầu tự học và đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy và học.
Định hướng giáo dục và đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế, thí điểm áp dụng các mô hình, chương trình giảng dạy, sách giáo khoa, giáo trình và phương thức dạy học, kiểm tra, đánh giá của các nước có nền giáo dục tiên tiến, theo các tiêu chuẩn quốc tế trong quá trình phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học.
Tiếp tục rà soát quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp học gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tăng cường xã hội hóa để thành lập mới các trường tư thục chất lượng cao; phát triển trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu đông dân cư. Đối với các khu vực khó khăn cần có lộ trình sắp xếp điểm trường, lớp hợp lý, trong đó chú ý đối với cấp học mầm non và tiểu học. Rà soát hệ thống trường lớp, xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đối với các trường thực hiện dạy học 2 buổi/ngày. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và đầu tư thay thế các công trình xuống cấp nặng để đáp ứng yêu cầu dạy và học. Tăng cường tự chủ của các nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục; đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường học gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Tin từ Sở Giáo dục Tin từ Sở Giáo dục

Văn bản liên thông

 KẾ HOẠCH Kiểm tra tình hình hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học; trung tâm tổ chức hoạt động kỹ năng sống và trung tâm tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 CV số 2507-VP V/v lấy ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết hỗ trợ học phí năm học 2022 – 2023 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 CV số 2499_TrH-TX V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Triển khai thực hiện Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT 23/5/2022 Quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục
 Về việc cảnh báo tình hình thời tiết nguy hiểm trên biển và mưa, dông trên đất liền
 CV số 2495_QLCL&CNTT V/v triển khai Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 và Nghị định 59/2022/NĐCP ngày 05/9/2022 của Chính phủ
 CV số 18/CV-TTr của Thanh tra Sở về việc thanh tra các khoản thu đầu năm học 2022-2023 và việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 của cơ sở giáo dục
 CV số 2478-VP V/v tăng cường tuyên truyền tiêm vắc xin phòng COVID-19
 CV số 2481-QLCL&CNTT V/v thông báo kết quả thi chọn các đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 Trung học phổ thông, năm học 2022- 2023
 CV số 2480-TrH-TX V/v hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
 CV số 2476-VP V/v giao chỉ tiêu năm học 2022-2023

Liên kết Liên kết

Bình chọn Bình chọn