Skip to Content

 

TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH ĐẠI THI ĐUA "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC"

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
1491/PGD&ĐT-THCS 03-12-2022 Công văn số 1491/PGD&ĐT-THCS, ngày 01 tháng 12 năm 2022 Về việc triển khai Nội dung giáo dục của địa phương, lớp 7 CT GDPT 2018, học kỳ I năm học 2022 - 2023
1494/KH-PGD&ĐT 03-12-2022 KH Số: 1494/KH-PGD&ĐT, ngày 01/12/2022 TH KH số 6894/KH-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh về TH NQ số 78/NQ-CP của CP về ban hành CTHĐ của CP TH NQ số 13-NQ/TW của BCT về phương hướng PT KT-XH và đảm bảo QPAN vùng ĐBSCL đến 2030, tầm nhìn đến 2045
01/QĐ-ĐTN 03-12-2022 Quyết định số 01/QĐ-ĐTN ngày 30/11/2022 Quyết định công nhận Hội đồng đội huyện nhiệm kỳ 2022-2027
1 03-12-2022 CV tham gia tập huấn triển khai chương trình "Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt rèn luyện chăm", Chương trình "Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai"
3358/UBND-NC 03-12-2022 Công văn số 3358/UBND-NC ngày 30/11/2022 của UBND huyện V/v tăng cường phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm
1488/PGD&ĐT-VP 03-12-2022 Công văn số:1488/PGD&ĐT-VP ngày 01/12/2022 về việc Tăng cường thực hiện đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử, làm thủ tục cấp Căn cước công dân
1489/PGD&ĐT-THCS 03-12-2022 Công văn số 1489/PGD&ĐT-THCS ngày 01/12/2022 V/v dự hội nghị tập huấn triển khai các nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, tệ nạn xã hội, năm 2022
1490/PGD&ĐT-CM 03-12-2022 Công văn số 1490/PGD&ĐT-CM, ngày 01 tháng 12 năm 2022 Về việc triển khai bồi dưỡng thường xuyên dành cho cán bộ quản lý, giáo viên Tiểu học và THCS mô đun 8 Chương trình GDPT 2018
1854/STP-HCTP 03-12-2022 Hướng dẫn số 1854/STP-HCTP ngày 29/11/2022 V/v hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
1493/PGD&ĐT-VP 03-12-2022 Công văn Số: 1493/PGD&ĐT-VP, ngày 01 tháng 12 năm 2022 V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 11/2022
1476/GM-PGD&ĐT 03-12-2022 Giấy mời Số: 1476/GM-PGD&ĐT ngày 30 tháng 11 năm 2022 GIẤY MỜI Họp hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non
1474/PGD&ĐT-KT 03-12-2022 Công văn số 1474/PGD&ĐT-KT ngày 29 tháng 11 năm 2022 V/v lấy ý kiến mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre
1476/GM-PGD&ĐT 03-12-2022 Giấy mời Số: 1476/GM-PGD&ĐT ngày 30 tháng 11 năm 2022GIẤY MỜI Họp hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non
1477/TB-PGD&ĐT 03-12-2022 Thông báo số 1477/TB-PGD&ĐT ngày 30/11/2022 V/v thông báo đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng đợt 2/2022
1 29-11-2022 V/v điều chỉnh thời gian Hội Giao lưu tìm hiểu ATGT cấp tiểu học năm 2022
162/QĐ-PGD&ĐT 29-11-2022 Quyết định số 162/QĐ-PGD&ĐT, ngày 25 tháng 11 năm 2022 Về việc thành lập Hội đồng coi thi kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 Trung học cơ sở cấp huyện năm học 2022-2023
1455/PGD&ĐT-TH 29-11-2022 Công văn số 1455/PGD&ĐT-TH ngày 24-11-2022 khảo sát nhu cầu đào tạo giáo viên dạy môn Tin học- Công nghệ cấp tiểu học
1456/PGD&ĐT-CM 29-11-2022 Công văn số 1456/PGD&ĐT-CM, ngày 24 tháng 11 năm 2022 V/v báo cáo về đổi mới chương trình SGK giáo dục phổ thông
1458/PGD&ĐT-VP 29-11-2022 Công văn Số: 1458/PGD&ĐT-VP, ngày 25 tháng 11 năm 2022 V/v báo cáo thực trạng CSVC và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục công lập MN, PT năm học 2022-2023 và kế hoạch đầu tư CSVC trong các CSGDCL trên địa bàn huyện giai đoạn 2026-2030
3193/SGD&ĐT-QLCL&CNTT 29-11-2022 Công văn số 3193/SGD&ĐT-QLCL&CNTT ngày 25/11/2022 V/v triệu tập cán bộ, giáo viên tập huấn Vận dụng cách đánh giá PISA vào đổi mới đánh giá phục vụ triển khai chương trình giáo dục phổ thông
3197/SGD&ĐT-GDTrH-TX 29-11-2022 Công văn số 3197/SGD&ĐT-GDTrH-TX ngày 25-11-2022 Về việc triển khai bồi dưỡng thường xuyên dành cho cán bộ quản lý, giáo viên Tiểu học và THCS mô đun 8 Chương trình GDPT 2018
1454/TB-BTC 29-11-2022 Thông báo số 1454/TB-BTC ngày 24-11-2022 Thông báo danh sách GV tham dự Hội thi GVDG cấp huyện năm học 2022-2023
1450/PGD&ĐT-TCCB 29-11-2022 Công văn số 1450/PGD&ĐT-TCCB ngày 23/11/2022 về việc V/v thực hiện nghiêm chính sách tinh giản biên chế
1449/PGD&ĐT-VP 29-11-2022 Công văn số 1449/PGD&ĐT-VP ngày 23/11/2022 về việc phối hợp thực hiện công tác phòng, chống bạo lực học đường
1451/KH-PGD&ĐT 29-11-2022 Kế hoạch số 1451/KH-PGD&ĐT, ngày 23 tháng 11 năm 2022 V/V Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2022-2023
158/QĐ-PGD&ĐT 22-11-2022 Quyết định Số: 158/QĐ-PGD&ĐT ngày 21 tháng 11 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập đoàn kiểm tra các điều kiện thành lập nhóm trẻ Ước Mơ xã Bình Thới
1444/PGD&ĐT-TĐ 22-11-2022 Công văn số 1444/PGD&ĐT-TĐ Ngày 21-11-2022 về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16- năm 2023
1442/PGD&ĐT-TĐ 22-11-2022 Công văn số 1442/PGD&ĐT-TĐ Ngày 21-11-2022 V/V đề xuất khen thưởng cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực trong xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa Bến Tre - Hàn Quốc
1443/PGD&ĐT-MN 22-11-2022 Công văn Số: 1443/PGD&ĐT-MN ngày 21 tháng 11 năm 2022 V/v cử Tổ mạng lưới chuyên môn hỗ trợ Hội giảng Trường MN Hoa Dừa.
1441/PGD&ĐT-THCS 22-11-2022 Công văn số 1441/PGD&ĐT-THCS, ngày 19 tháng 11 năm 2022 Về việc giới thiệu giáo viên coi thi và giáo viên chấm thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp huyện năm học 2022-2023

Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI

Liên kết Liên kết