Skip to Content

 

TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH ĐẠI THI ĐUA "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC"

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
955/PGD&ĐT-VP 11-08-2022 Công văn số: 955/PGD&ĐT-VP, ngày 09 tháng 8 năm 2022 V/v hỗ trợ vận động viên tham gia môn bóng chuyền hơi nữ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bến Tre năm 2022
02 11-08-2022 V/v thông báo lịch đối thoại phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023
954PGD&ĐT-VP 11-08-2022 Công văn Số: 954PGD&ĐT-VP, ngày 09 tháng 8 năm 2022 Về việc quán triệt chấp hành các Quy định về an ninh mạng
953/PGD&ĐT-VP 11-08-2022 Công văn Số: 953/PGD&ĐT-VP, ngày 09 tháng 8 năm 2022 V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 7/2022
952/PGD&ĐT-VP 11-08-2022 Công văn Số: 952/PGD&ĐT-VP, ngày 08 tháng 8 năm 2022 Về việc triển khai Thông tư số 08/2022/TT-BTNMT ngày 05/7/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
945/PGD&ĐT-VP 11-08-2022 Công văn Số: 945/PGD&ĐT-VP ngày 08 tháng 8 năm 2022 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 149/KH-BCĐ ngày 27/7/2022 và Kế hoạch số 155/KH-BCĐ ngày 29/7/2022của Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
01 11-08-2022 Công văn quán triệt chấp hành các Quy định về an ninh mạng
950/PGD&ĐT-VP 11-08-2022 Công văn số 950/PGD&ĐT-VP ngày 08/8/2022 Về việc đưa học sinh nhận quà của Hội đồng Hương Bình Đại
943/PGD&ĐT-MN 11-08-2022 Công văn số: 943/PGD&ĐT-MN, ngày 08 tháng 8 năm 2022 V/v định hướng mục tiêu huy động trẻ em cấp học mầm non năm học 2022-2023
943/PGD&ĐT-MN 11-08-2022 Công văn số: 943/PGD&ĐT-MN, ngày 08 tháng 8 năm 2022 V/v định hướng mục tiêu huy động trẻ em cấp học mầm non năm học 2022-2023
944/PGD&ĐT-KT 11-08-2022 Công văn số 944/PGD&ĐT-KT ngày 08 tháng 8 năm 2022 V/v báo cáo danh sách học sinh hộ cận nghèo để vận động xã hội hóa mua BHYT năm học 2022-2023
940/PGD&ĐT-VP 11-08-2022 Công văn Số: 940/PGD&ĐT-VP, ngày 08 tháng 8 năm 2022 V/v tăng cường phối hợp truyền thông và tiêm vắc xin phòng COVID-19
03 08-08-2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”
02 08-08-2022 KHLT Tổ chức Ngày chiến sỹ tình nguyện “Vì đàn em thân yêu” năm 2022
01 08-08-2022 KẾ HOẠCH Triển khai ứng dụng Nền tảng dạy học trực tuyến tới 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Bình Đại
934/PGD&ĐT-KT 05-08-2022 Công văn số 934/PGD&ĐT-KT ngày 04 tháng 8 năm 2022 V/v hướng dẫn tiếp tục thực hiện thu phí dịch vụ giáo dục bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong các đơn vị trực thuộc năm học 2022-2023
929/PGD&ĐT-KT 04-08-2022 Công văn số 929/PGD&ĐT-KT ngày 03 tháng 8 năm 2022 V/v hướng dẫn thực hiện thu bảo hiểm y tế học sinh trong các đơn vị trường học trực thuộc năm học 2022-2023
02 04-08-2022 Về cung cấp thông tin tài khoản giáo viên không đăng nhập được vào hệ thống làm bài kiểm tra tập huấn sách giáo khoa của NXB Giáo dục Việt Nam
01 04-08-2022 Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thao học sinh hè tỉnh Bến Tre năm 2022
2163 04-08-2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022 triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023
921/PGD&ĐT-KT 04-08-2022 Công văn số 921/PGD&ĐT-KT ngày 01 tháng 8 năm 2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
921/PGD&ĐT-KT 04-08-2022 Công văn số Số: 921/PGD&ĐT-KT V/v , ngày 01/8/2022 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
912/KH-PGD&ĐT 01-08-2022 Kế hoạch số 912/KH-PGD&ĐT ngày 01/8/2022 Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Đại giai đoạn 2022-2030
913/PGD&ĐT-CM 01-08-2022 Công văn số 913/PGD&ĐT-CM ngày 01 tháng 8 năm 2022 V/v báo cáo nhanh kết quả 01 năm thực hiện Kế hoạch “Xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc, tiến bộ”
911/PGD&ĐT-CM 01-08-2022 Công văn số 911/PGD&ĐT-CM, ngày 01 tháng 8 năm 2022 Về việc tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin Giai đoạn 2021-2025
910/PGD&ĐT-CM 01-08-2022 Công văn số 910/PGD&ĐT-CM, ngày 01 tháng 8 năm 2022 Về việc cung cấp danh sách học sinh họ Dương
909/PGD&ĐT-CM 01-08-2022 Công văn số 909/PGD&ĐT-CM, ngày 01 tháng 8 năm 2022 Về việc phối hợp ngăn ngừa sách giả
908/KH-PGD&ĐT 01-08-2022 KẾ HOẠCH Số: 908/KH-PGD&ĐT, ngày 01 tháng 8 năm 2022 Bồi dưỡng chính trị hè năm 2022
907/PGD&ĐT-CM 01-08-2022 Công văn số 907/PGD&ĐT-CM, ngày 01 tháng 8 năm 2022 Về việc triển khai Cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I, năm 2022
906/PGD&ĐT-VP, 01-08-2022 Công văn Số: 906/PGD&ĐT-VP, ngày 29 tháng 7 năm 2022 V/v tăng cường công tác đám bảo trật tự, an toàn giao thông các tuyến đường trên địa bàn huyện

Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI

Liên kết Liên kết