Skip to Content

 

TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH ĐẠI THI ĐUA "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC"

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
01 18-01-2022 Danh sách học sinh thi học sinh giỏi huyện
151/QĐ-UBND 17-01-2022 Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2022 Về việc giao biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo các đơn vị trực thuộc năm 2022
41/PGD&ĐT-VP 17-01-2022 Công văn số: 41/PGD&ĐT-VP, ngày 14 tháng 01 năm 2022 V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 01/2022
40/PGD&ĐT-VP 17-01-2022 Công văn Số: 40/PGD&ĐT-VP, ngày 14 tháng 01 năm 2022 V/v triển khai Công điện số 28/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 55/CĐ-BYT của Bộ Y tế
39/PGD&ĐT-VP 17-01-2022 Công văn số: 39/PGD&ĐT-VP, ngày 14 tháng 01 năm 2022 V/v triển khai các Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
38/PGD&ĐT-VP 17-01-2022 Công văn Số: 38/PGD&ĐT-VP, ngày 14 tháng 01 năm 2022 Về việc triển khai Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
36/KH-BXHH 14-01-2022 Kế hoạch 36/KH-BXHH ngày 14/01/2022 Kế hoạch công tác thông tin, truyền thông năm 2022
89/BC-SVHTTDL 14-01-2022 Báo cáo số 89/BC-SVHTTDL ngày 12/01/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch Phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021
36/PGD&ĐT-VP 14-01-2022 Công văn số 36/PGD&ĐT-VP ngày 13/01/2022 V/v tăng cường sử dụng IOffice trong điều hành, xử lý văn bản và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo
11/QĐ-PGD&ĐT 14-01-2022 Quyết định số 11/QĐ-PGD&ĐT ngày 14/01/2022 về việc tăng giấy khen cho giáo viên tích cực tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử do Bộ GD&ĐT tổ chức
33/TB-PGD&ĐT 14-01-2022 Thông báo số 33/TB-PGD&ĐT ngày 13/01/2021 Về việc trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh, sinh viên.
32/GM-PGD&ĐT 12-01-2022 Giấy mời số 32/GM-PGD&ĐT, ngày 12 tháng 01 năm 2022 Giấy mời về việc họp thống nhất Ban giám khảo chấm thi Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện dành cho học sinh THCS năm học 2021-2022
31/PGD&ĐT-VP 12-01-2022 Công văn số 31/PGD&ĐT-VP ngày 12-01-2022 V/v triển khai kế hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025
51/QĐ-UBND 12-01-2022 Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 V/v Quyết định công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021
30/PGD&ĐT-VP 12-01-2022 Công văn số 30/PGD&ĐT-VP ngày 12/01/2022 V/v sắp xếp, kiểm tra hồ sơ tự đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã
26/PGD&ĐT-VP 12-01-2022 Công văn Số: 26/PGD&ĐT-VP, ngày 11 tháng 01 năm 2022 V/v tiếp nhận thiết bị gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phổ cập giáo dục mầm non và tiểu học năm 2021
06/QĐ-PGD&ĐT 12-01-2022 Quyết định số 06/QĐ-PGD&ĐT, ngày 10 tháng 01 năm 2022 Quyết định Về việc cử dự án tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh THCS năm học 2021-2022
01/QĐ-PGD&ĐT 12-01-2022 Quyết định số 01/QĐ-PGD&ĐT ngày 07/01/2022 về việc thành lập tổ kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra cuối kì I năm học 2021-2022
25/PGD&ĐT-THCS 12-01-2022 Công văn số 25/PGD&ĐT-THCS, ngày 11 tháng 01 năm 2022 Công văn về việc giới thiệu giáo viên coi thi và giáo viên chấm thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện THCS năm học 2021-2022
21/PGD&ĐT-CM 12-01-2022 Công văn số 21/PGD&ĐT-CM ngày 11/1/2022 về triển khai tham gia cuộc thi "Đấu trường toán học vioedu"
24 /PGD&ĐT-CM 11-01-2022 Công văn số: 24 /PGD&ĐT-CM ngày 11 tháng 01 năm 2022 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng năm 2022
02/QĐ-PGD&ĐT 10-01-2022 Quyết định số: 02/QĐ-PGD&ĐT ngày 07 tháng 01 năm 2022 Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022
02 10-01-2022 Quyết định kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra cuối ký 1 năm học 2021-2022
3609/KHPH-TTYT-PGD&ĐT 10-01-2022 Kế hoạch số: 3609/KHPH-TTYT-PGD&ĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2021 V/v phối hợp kiểm tra Y tế trường học năm 2021-2022
3608/KHLT-TTYT-PGD&ĐT 10-01-2022 Kế hoạch liên tịch số 3608/KHLT-TTYT-PGD&ĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2021 V/v Thực hiện công tác y tế trường học Trung tâm Y tế huyện Bình Đại năm học 2021-2022
04/PGD&ĐT-VP 10-01-2022 Công văn Số: 04/PGD&ĐT-VP, ngày 05 tháng 01 năm 2022 V/v mời tham dự họp sắp xếp các điểm trường lẻ đối với cấp mầm non, tiểu học
02 10-01-2022 V/v hồ sơ giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động điều trị Covid-19 (bổ sung)
01 10-01-2022 Kế hoạch Phát triển phong trào thể dục, thể thao cho mọi người huyện Bình Đại năm 2022
54/UBND-VHXH 10-01-2022 Công văn số 54/UBND-VHXH ngày 10/01/2022 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến thể Omicron của virút SARS-CoV-2
16/PGD&ĐT-TH 07-01-2022 Công văn số 16/PGD&ĐT-TH ngày 07/1/2022 về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra định kì cuối kì I năm học 2021-2022 cấp tiểu học

Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI

Liên kết Liên kết